aanleg E3 familiefoto's victor

Subsidies voor snelwegprojecten - verlengd!

01 oktober 2022 > 01 oktober 2023

In 2023 is het 50 jaar geleden dat de E17 werd opengesteld voor het verkeer. Zuidwest lanceert een projectoproep voor iedereen die mee wil achteruit- en vooruitblikken op 50 jaar snelweg in de regio. Van erfgoedvereniging, kunstenaar, buurtwerking tot socio-culturele vereniging, iedereen die het erfgoed van 50 jaar snelweg kenbaar wil maken - en op een goede manier bewaren - kan een projectaanvraag indienen. Jouw financiële ondersteuning kan je aanvragen van oktober '22 tot oktober '23 (uiterste indieningsdatum is 1 oktober 2023). Het aanvraagformulier dien je digitaal in via erfgoed@zuidwest.be. Uiterlijk 4 weken na je aanvraag ontvang je de beslissing. 

Goed om te weten: 

  • We maken een onderscheid tussen acties en projecten. Voor een eerder kleine activiteit (actie) kan je tot €200 steun ontvangen. Zet je een groter project op, waarbij je ook samenwerkt met andere organisaties, dan kan je tot €2.000 ontvangen.  
  • In ruil vragen we je een verslag en wat beeldmateriaal. Voor een groter project omvat dit verslag een inhoudelijk en een financieel luik.  
  • De aanvrager dient gevestigd te zijn in één van de dertien gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen.  
  • Je actie/project vertrekt vanuit het erfgoed van de snelweg en heeft een voor iedereen toegankelijk publieksluik.  
  • Je actie/project vindt plaats in 2023. Na toekenning van de financiële steun neem je het logo van zuidwest en 50 jaar E17 mee in de communicatie. Jouw actie/project krijgt een plekje in het officiële 50 jaar E17-programma.  

Meer info? Download het aanvraagformulier.  

Heb je een projectidee of heb je vragen? De collega's van de erfgoedcel helpen je graag verder.