florian-steciuk--unsplash

De toekomst van mobiliteit

De komende decennia staat Zuid-West-Vlaanderen voor heel wat uitdagingen. Enerzijds is er een beperkte demografische groei, anderzijds botst een verdere ruimtelijke inname op de grenzen van het maatschappelijke, ruimtelijke en ecologische draagvlak. Bovendien moet onze regio anticiperen op de klimaatverandering. Dat vergt bijkomende inspanningen op het vlak van wonen, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, ruimte voor water, natuur en bos, duurzame voedselproductie, braindrain… Ook het verkeer rijdt zichzelf steeds meer vast. Dat veroorzaakt allerhande problemen op het vlak van milieu en samenleving en het bedreigt de optimale bereikbaarheid als belangrijke economische troef van deze regio.

De vraag hoe Zuid-West-Vlaanderen zich duurzaam kan ontwikkelen en hoe slimme strategieën ons daarbij kunnen helpen heeft Leiedal in haar recente beleidsplan beantwoord met haar lokale besturen. Van fietssnelwegen, over watertransport voor goederen tot digitale snelwegen zoals 5G.

contrei strategisch project

Concrete acties

Het ENES-traject (Economisch Netwerk Seine-Schelde) werd in 2021 opgevolgd vanuit het strategisch project Contrei. Het betreft een initiatief van De Vlaamse Waterweg. Het werkingsgebied van ENES omvat enerzijds de noord-zuidverbinding van het Seine-Scheldeproject en anderzijds de aansluiting met de Vlaamse havens en het waterwegennetwerk in Frankrijk en Wallonië. Het strekt zich grosso modo uit over de provincies Oost- en West-Vlaanderen.  

In samenwerking met andere partners onderzocht Leiedal in 2021 de haalbaarheid van de uitbreiding van de spoorwegterminal op de LAR. Door de grote financiële impact en de complexe randvoorwaarden voor het verkrijgen van de noodzakelijke verhoogde subsidies (aanmelding noodzakelijk bij de Europese Commissie) is dit onderzoek nog niet afgerond. 

Leiedal biedt sinds 2021 aan kmo’s een begeleidingstraject aan rond duurzame mobiliteit in het woon -werkverkeer. Dit begeleiden, adviseren en ontzorgen kadert binnen het parkmanagement 2.0 met ondersteuning van de mobiliteitscoach en gebeurt door middel van doelgerichte acties, op basis van de analyse van de bestaande toestand. Het sensibiliseren en informeren van zowel werkgever als werknemer staat daarbij centraal. Leiedal startte in 2021 vijf pilootprojecten op.  

In 2021 werden de aanpassingswerken aan de luchthaveninfrastructuur van de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem verdergezet. 

In het kader van het regeerakkoord 2019-2024 heeft de Vlaamse regering aan Ecorys de opdracht gegeven om een langetermijnvisie uit te werken inzake de ontwikkeling van de luchtvaart de komende decennia, waarbij gestreefd wordt naar een balans tussen de maatschappelijke behoefte aan luchtvaart, duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, innovatie en een vitale economie. Om deze visievorming te begeleiden werden voor elk van de drie Vlaamse regionale luchthavens een “Local Community” samengesteld en overkoepelend een “Vlaamse Community”. Leiedal is lid van beide communities, die twee keer samen kwamen in 2021. 

toekomst rendering

Verbeeld jouw snelweg van de toekomst (project Howest)

Samen met studenten van de richting Multimedia and Creative Technologies (Howest), ontwikkelden we een webtoepassing die toelaat jouw beeld van de toekomst te genereren. Aan de hand van beelden binnen de regio kan jij je ideale visie verbeelden. Kom de installatie zelf testen op de expo. Ga je voor een utopisch toekomstbeeld? Of ben je toch een doemdenker en zie je het wat somberder in? Verbeeld jouw toekomst op de expo.